Avaluació amb suport D.I.S.C.2022-04-12T13:09:12+02:00

Avaluació amb suport D.I.S.C.

 • És un model de comunicació interpersonal que ens ensenya a identificar el nostre estil de comunicació i les modificacions que podem fer per evitar barreres amb altres estils.
 • És una eina d’avaluació que, amb una altíssima fiabilitat, identific talent descrivint l’estil conductual de les persones i les àrees en les que seran més productives.

DISC és la eina definitiva per conèixer comportaments:

 • Ens brinda l’oportunitat de saber més sobre les persones que ja formen part de la nostra organització. Si són adequades per promocions internes, successions o noves incorporacions.
 • Eina de diagnòstic per realitzar assessments, juntament amb la entrevista en profunditat, donant com a resultat una radiografia molt certera de les persones a evaluar.

La metodologia DISC es basa en quatre factors previsibles del comportament:  

 • DECISIÓ    Com responem a obstacles i reptes
 • INTERACCIÓ   Com ens relacionem i influïm en els altres
 • SERENITAT  Com responem als canvis i el ritme de l’entorn
 • COMPLIMIENT Com responem a les normes i procediments

¿PER QUÈ?

 • Profunditzar sobre les nostres necessitats i motivacions en relació als altres.
 • Reconèixer el propi estil de comunicació i l’impacte que generem en altres.
 • Practicar la eina en processos de selecció, orientació professional, desenvolupament, formació o coaching.
 • Conèixer la forma d’identificar el nostre talent i el dels altres.
 • Aplicar-lo en processos de selecció, venda, negociació, lideratge i gestió d’equips.
 • Incorporar tècniques d’adaptació a l’interlocutor per evitar barreres de comunicació.
 • Identificar l’estil de l’interlocutor, les seves necessitats i motivacions.
 • A través d’aquesta metodologia es contrasta, amb una altíssima fiabilitat, si un professional va o no en línia amb els requisits de la posició oferta.
 • DISC fa que es gestionin millor les vendes, els equips, o es seleccioni als candidats més adequats.

En definitiva, és una ocasió única per trobar àrees de millora i/o fortaleses en persones i equips.