Search2022-04-26T22:38:52+02:00

Search

Utilitzem la metodologia universalment homologada de l’Executive Search, basada en la entrevista en profunditat, tant amb la empresa i el client per conèixer bé la oferta com amb els candidats a avaluar que hauran sigut identificats mitjançant la cerca directa, referències, base de dades pròpia amb més de 60.000 professionals, etc.

Sempre proporcionem una garantia d’uns mesos després de la incorporació de la persona escollida per la posició.